SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFBRUKA a3v~brɯ2ka, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afbruge]
tillgodogöra sig (ngt) l. afkastningen af (ngt). Han afbrukade hemmanet före afflyttningen. Förbudit är, at .. Rede (dvs. järnbrukets förråd af kol, malm osv.) må utmätas, innan thet til Tack- eller Stång-jern afbrukat varder. Resolut. 13 Nov. 1741, s. B 1 a. — i sht om skogsmark, skog, timmer o. d.: afverka. Skogsplantering .. faller för vidlyftig ..(;) Afbrukade parkers instängande och befredande, uträttar inom kårtare tid långt mer. Heyke Præs. i VetA 1759, s. 9. Skogarnes afbrukande. Stockenström Præs. i VetA 1767, s. 6. Then Granne, som i stället för sin sparda skog, fått afbrukad och skoglös mark igen, bör tilläggas en billig ersättning i .. et vist antal Såg- och Byggnings-timmer til afbrukning inom vissa år. Förordn. om Landmäteriet 1783, § 79. Agardh Stat. II. 2: 349 (1856). — jfr O-AFBRUKAD, SKOGS-AFBRUKNING.
Ssg: AFBRUKNINGS-RÄTT310~2. En obegränsad afbrukningsrätt till skogen. NDA 170 (1875).
Spoiler title
Spoiler content