SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFDRAGARE a3v~dra2gare, m.||(ig.); best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
person, som afdrager. Affdragare, detractor. Dict. Hamb. (1700). — särsk.: person, som har till yrke att afdraga huden på döda kreatur (jfr AFDRAGA 1 d) samt att nedgräfva deras kroppar (när dessa ej skola användas till föda); rackare, nattman. Afdragare, .. Abdecker, Schinder. Dähnert (1784). Socken-Lappar .. (äro) vid socknarna i Norrland .. engagerade såsom afdragare, profosser och dylikt. Læstadius 211 (1832). Många skalbaggar göra tjenst som afdragare och det är deras larver, som äta upp döda kroppar under jorden. Berlin Läseb. 145 (1852, 1866). Zigenarne .. pläga vara .. afdragare (”nattmansfolk”). Lysander Skr. 277 (1875). — jfr HUD-AFDRAGARE.
Spoiler title
Spoiler content