SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFDRÄKTIG, adj.
Etymologi
[af mnt. afdrechtich]
(†) som medför skada l. nackdel l. förlust; ofördelaktig. (Vesterås recess) är Ider (biskop Brask) någhott affdrectiigh. G. I:s reg. 5: 177 (1528).
Spoiler title
Spoiler content