SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFGILLRA a3v~jil2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
jäg. frigöra l. sätta i rörelse (uppgillradt föremål l. del af giller). När .. (djuret) stötte mot messingstråden, afgillrades spjutet, som då inträngde i djurets kropp. Hahr 13 (1866). Fjedern å saxen uppspännes genom en .. bleckskifva, hvilken afgillrar saxen, då djuret skall tränga sig förbi. Björkman Skogssk. 187 (1868).
Spoiler title
Spoiler content