SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFKALLA, v. -ade.
Etymologi
[jfr d. afkalde]
(†) bortkalla. Saxerna .. wore förr afkallade ifrån Warschau, men .. (ryssarna) lemnade till sidst. Ber. om det i Pohlen öfwerst. fälttoget 1704, s. B 1 b. — (†) bildl.: hädankalla. (De) ähre allerede genom döden afkallede. A. Oxenstierna Skr. 1: 247 (c. 1634).
Spoiler title
Spoiler content