SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄPPJA a3v~läp2ja, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
(föga br.) läppja bort. Dähnert (1784). Wikforss (1804, under ablecken). T. o. sv. lex. (1844, under ablecken). — jfr LÄPPJA AF.
Spoiler title
Spoiler content