SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄSA a3v~lä2sa, v.1 -er, -te, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -NING.
(mindre br.) = LÄSA (v.1) AF. Afläsa rummet. — jfr AFLÅSA.
Spoiler title
Spoiler content