SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSATT, n. o. m. (?); best. (ss. n.) -et; pl. (ss. n.) =.
Etymologi
[jfr d. afsæt, t. absatz]
I. (†) afsats, terrass. Den nya trägården som komer på siöö sidan på Slottet .. blifver .. i 3 delar eller affsatt till att bekqvämma sig effter platsen som heller (dvs. sluttar) opifrån och neder till siöön medh trappan ifrån den eena afsatt till den andra. Ant. saml. 296 (1654). — jfr AFSATS 1, AFSÄTTNING.
II. [jfr holl. afzetsel] (†) sidoskott, sidolök. (Då hyacinten omflyttas, kvarlämnar man) alla Afsatten .., så frampt de intet af sigh sielfwa äre låsznade. Rålamb 14: 58 (1690). — jfr AFSÄTTNING.
Spoiler title
Spoiler content