SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSCHAKTA a3v~ʃak2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
tekn. gm utgräfning af högre partier (o. utfyllning af lägre) jämna (ojämn mark, sluttning o. d.). Att afschakta en af de många smålutningar, hvarmed Frövi-Ludvika jernväg är .. försedd. G. M. Dalström i Tekn. tidskr. 1877, s. 184. Afschakta en ojemn del af gårdsplanen. Möller i Kongo 1: 323 (1887). — jfr SCHAKTA AF.
Spoiler title
Spoiler content