SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSNO a3v~snω2, v. -r, -dde, -tt, -dd. vbalsbst. -ENDE.
Etymologi
[jfr d. afsno]
Wikforss (1804, under abwickeln o. abwinden). — jfr SNO AF.
1) (föga br.) sno upp (ngt, som är snodt omkring ngt annat, l. ngt hoprulladt). — Anm. Sannol. äro de ofvan anf. citaten från Wikforss att föra till denna bet.
2) (mindre br.) sno (ngt), så att (det) går af. Håskerdingen .. skulle .. afsno linan, om ej lekanet (dvs. lekaren, hvirfvelhaken) vore. Nilsson Fauna 4: 728 (1855).
Spoiler title
Spoiler content