SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSNILLA, v. -ade.
Etymologi
[jfr fsv. afsnälla]
(†) undansnilla. Han .. meddelar något af alt det, som Gud förlänt honom, och afsnillar och innehåller (dvs. undanhåller) intet deraf. Borg Luth. 2: 383 (1753). — jfr SNILLA.
Spoiler title
Spoiler content