SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFTJÄLDRA, v. -ade.
Etymologi
[af TJÄLDRA, f.]
(†) gm råmärke(n) afskilja. Herren bygde sielf, af vrfiel giorde mark, / Och satte wärn omkring en nys aftieldrad park. Spegel Öp. par. 4 (1705).
Spoiler title
Spoiler content