SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFTROCK, sbst.
Ordformer
Etymologi
[jfr holl. dial. aftrok]
(†) afgång (på varor), afsättning. Ändoch Landet kunde något införa och aftråck på dee fremmande wahrur göra. E. J. Creutz i HSH 31: 474 (1662). Grunden aff Handelen består ther på, at wij wåre Wahror mächtige äro, och at wij theras åthgång och Afftrock hafwa (dvs. få afgång o. afsättning på dem). Risingh Kiöph. 32 (1669). — jfr AFTRÄCK.
Spoiler title
Spoiler content