SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGGREGATION ag1regatʃω4n l. -aʃ-, l. agreg1- l. agre1-, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. aggregation, fr. agrégation, nylat. aggregatio]
vbalsbst. af AGGREGERA. Berzelius Kemi 2: 377 (1812, 1822). Trana Psyk. 1: 24 (1843). — (mindre br.) konkret: aggregat. Trana Psyk. 1: 25 (1843).
Ssgr: AGGREGATIONS-FORM1003~ l. 0103~2. fys., kem. Berzelius Kemi 2: 375 (1812, 1822). Af de olika sätt, hvarpå de (dvs. molekylärkrafterna) kunna .. med hvarandra förbinda molekylerna, bero de särskilda aggregationsformer, hvarunder kropparne förekomma. Fock Fys. 17 (1853, 1859). Cleve i NF 11: 194 (1887).
-TILLSTÅND~02. fys., kem. Fock Fys. 18 (1853, 1859). Aggregationstillstånd .. kallas de trenne olika tillstånd, i hvilka kroppar, genom värmets inflytande, kunna förekomma, nämligen det fasta, det flytande och det gasformiga tillståndet. Cleve i NF (1875). Solander Därs. 18: 4 (1894).
Spoiler title
Spoiler content