SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGGREGERA ag1rege4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AGGREGATION (se d. o.).
Etymologi
[af t. aggregieren, fr. agréger, lat. aggregare, af lat. grex (gen. gregis), hjord]
förena till en massa l. hop; i sht i p. pf. mer l. mindre adjektiviskt. Ett .. metallglänsande kol, hvars partiklar äro i de compacta delarne vida starkare aggregerade, än i .. djurkolet. Almroth Kemi 127 (1834). (Stundom) äro (folliklarna) .. närmade tätt intill hvarandra, så att de bilda en mer eller mindre betydlig massa, hvarvid likväl hvarje follikel bibehåller sin särskilda öppning: sådana folliklar sägas vara aggregerade. Thorell 1: 115 (1860).
Spoiler title
Spoiler content