SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGIOTAGE a1giωta4ʃ l. a1ʃiω- l. ag1-, äfv. -å- l. -o- (asjiåtasch Konv.-lex. (1857)), n.; best. -et.
Etymologi
[af fr. agiotage; jfr t. o. eng. agiotage]
handel, beräknad på mynts o. värdepappers stigande o. fallande; handel med agio; växelhandel; kursspel; äfv. ocker med agio. Ad. prot. 1800, s. 491. Agiotage .. Handel med agio. Vid handel med statspapper: drifvande af s. k. differens-affärer, der det gäller kursskilnaden mellan inköps- och försäljnings-priset. Konv.-lex. (1856). Jungberg (1873). NF 1: 265 (1875). — jfr STATSPAPPERS-AGIOTAGE.
Spoiler title
Spoiler content