SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGRAR agra4r, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af lat. agrarius, som angår l. afser jordbruket l. jordegendomen(s fördelning)]
— jfr AGRARIER.
1) (mindre br.) medlem af ett parti, som arbetar för l. påyrkar förändringar med afs. på (de allmänna) jordegendomsförhållandena. — jfr AGRAR-SOCIALIST.
2) [efter t. agrarier, eg. benämning på medlemmarna af ett under 1870-talet i Tyskland framträdande politiskt parti; jfr d. agrar] medlem af viss(t) parti l. förening, som arbetar för jordbrukets ekonomiska intressen. NF 19: 108 (1895). (Den nyvalde riksdagsmannen) lär vara en rättrogen tullvän och agrar. SD (L) 1896, nr 350, s. 1.
Ssgr (i allm. till 2; ngra till bet. anslutande sig till AGRARISK): (1) AGRAR-FRÅGA(N)03~20. Ingenstädes har agrarfrågan under senare tiden varit så brännande som på Irland. J. F. Nyström i NF 19: 111 (1895).
-FÖRBUND~02. PT 1893, nr 242, s. 2. Den 8 Mars 1895 bildades .. Sveriges agrarförbund. NF 19: 108 (1895).
-FÖRENING~020. [jfr d. agrarforening] Helsingb.-post. 1894, nr 263, s. 2. I Sverige uppstodo 1894 några lokala agrarföreningar. NF 19: 108 (1895). Stockholms läns agrarförening. ST 1895, nr 1565 A, s. 2.
-FÖRFATTNING~020. Statens första agrarpolitiska uppgift är ordnandet af sjelfva egendomsförhållandena, agrarförfattningen. J. F. Nyström i NF 19: 109 (1895).
-POLITIK~102. Agrarpolitik .. kallas den gren af den nationalekonomiska politiken, som afser jordbrukets främjande och närmast statens uppgift och åtgärder för denna sak. J. F. Nyström i NF 19: 109 (1895).
-POLITISK ~020. se under -FÖRFATTNING.
-RÖRELSE~200. Agrarrörelsen i Tyskland. PT 1893, nr 244, s. 2.
(1) -SOCIALIST~1002 l. ~0102. G. Steffen i Nord. tidskr. 1888, s. 279.
Spoiler title
Spoiler content