SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLODIALITET al1ωdial1ite4t l. alω1-, r. (f. Dalin (1871)); best. -en.
Etymologi
[af t. allodialität, fr. allodialité, af mlat. allodialitas, af allodialis]
(föga br.) allodialrätt; frihet från länsplikt. För detta äre .. Godzen .. wordne gifne på (dvs. enl.) Norkepingz Besluuth; men nu hafwa någre ock fåt allodialiteten. RARP V. 2: 26 (1655). Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content