SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLTSLÄTT, adv.
Ordformer
(alt slett Ps. 1536, s. 37, Svart Gensv. F 1 a (1558). allslätt Visb. 304 (c. 1620); all slätt Därs.)
Etymologi
[fsv. alt slät; jfr fsv. fulslät; se för öfr. ALLT, adv. 1 c, o. SLÄTT, adv.]
(†) alldeles, helt och hållet. Förgåtz (dvs. förgås) moste the onde alt slett. Ps. 1536, s. 37. — jfr ALL, adj. I 2 b, IV 3 b δ, V 2 a.
Spoiler title
Spoiler content