SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AMFIBOL am1fibå4l, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. amphibole, bildadt 1801 af Haüy utaf lat. amphibolus, gr. ἀμφίβολος, kastad på båda sidorna, tvetydig, oviss, af ἀμφί (se under AMFIBIE) o. en till βάλλειν, kasta, hörande stam; jfr t. amphibol(e), eng. amphibol]
miner. namn på vissa mineralier; jfr SKÖRL. Under namn af Pyroxèn och Amphibol har Haüy .. sammanfört en mängd till färg, hårdhet, egentl. vigt och chemisk sammansättning olika, men till kristallformen lika mineralier. Berzelius i Årsber. t. VetA 1821, s. 89. Amfibol l. Amfibolit .. Orsaken till namnet var den svårighet man fordom hade att skilja detta mineral från .. augit. Cleve i NF (1875). Hj. Sjögren Min. 148 (1880).
Ssgr: AMFIBOL-FORM103~2. Berzelius Blåsr. 234 (1820).
-FÖRANDE~200, adj. A. Erdmann Bergart. 150 (1855).
-MALM~2. amfibolförande (järn)malm. Wetterdal Grufbr. 12 (1878).
Spoiler title
Spoiler content