SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANA a3na2, sbst.2 pl.
Etymologi
[af fr. ana, le livre des ana; utskildt ur sådana latiniserande ord som Scaligerana, i sv. efterbildade i Bellmaniana, Fahlcrantziana, Tessiniana o. d.]
(föga br.) samlingar af anekdoter om l. yttranden af berömda personer. Man kan .. vara .. den största läsare af Ana .. utan att derföre hafva läst en god bok med full nytta. Leopold 3: 458 (1801, 1816). jfr NF 1: 664 (1876).
Spoiler title