SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANANAS a3nanas2, äfv. a4nanas, ngn gg an3anas2 (a`nanas Weste, ànanass Dalin), r. l. m. (m. Weste osv.; f. Sahlstedt (1773), Möller (1790), Wenström (1891)); best. -en, i ä. tid äfv. i best. anv. utan slutartikel (Oldendorp Beskr. 1: 189 (1786)); pl. = (Lundberg Träg. 175 (1754, 1780), J. G. Oxenstierna 2: 154 (1796, 1806), Skogman Eug. 1: 150 (1854), Möller i Kongo 1: 207 (1887) osv.), äfv. -er (Weste, Almqvist, Dalin, Kindblad; jfr ananasser Lundberg Träg. 175, 178 (1754, 1780)) (utan pl. Sundén, Wenström).
Etymologi
[jfr t. ananas (med tonvikt på första stafvelsen), f., holl. ananas (med tonvikt på sista stafvelsen), f., fr. ananas (ännu på 1700-talet med hörbart -s), m., eng. o. spanska ananas (med tonvikt på andra stafvelsen), portug. anana(z); lånadt från ngt sydamerikanskt l. västindiskt spr.; jfr Martius Gloss. lingvar. brasil. 381, 385, 418 o. Murray]
1) frukt (eg. fruktsamling) af den tropiska, i Europa i varmhus odlade (enl. Fries Ordb. till Sv. år 1726 införda) växten Ananassa sativa Lindl.; äfv. om själfva växten: ananasplanta, ananasväxt. Ananasser fordra en starkare värme än andre växter. Lundberg Träg. 178 (1754, 1780). Dalin Vitt. 3: 394 (1760). Linné i VetAH 23: 193 (1762). Saften af ananas. Berzelius Kemi 5: 845 (1828). Odla ananas. Lundström Trädg. 363 (1852). En ananas skäres i små tärningar. Hagdahl Kok. 858 (1879). Infödingarne .. bjuda ut de läckraste färska ananas. Wachtmeister Indien 29 (1894).
2) [jfr fr. ananas] (mindre br.) = ANANASSMULTRON. Inimot år 1758 utbreddes i trädgårdarne odlingen af två Smultron-sorter under namn af Ananas. Eneroth Pom. 2: 379 (1866).
3) = ANANASPÄRON. Ananas .. Köttet med stark kryddsmak, smältande. Eneroth Pom. 2: 251 (1866).
4) (föga br.) = ANANASLIKÖR o. d. Säg, hvad denna saften heter! — / Ananas! Bellman 5: 161 (c. 1775).
Ssgr (till 1): ANANAS-BÄR300~2. jfr -SMULTRON. Att sylta Ananasbär, Smultron, eller Jordgubbar. Nylander 186 (1822).
-DRIFHUS~20. Björkman (1889).
-DRIFVERI~102. Pihl hos Lindgren Trädg. 4: 101 (1874).
-ESSENS~02. H. Enell hos Ekbohrn Främ. ord (1878). Blandad med 6—8 delar sprit, användes .. (ananasoljan), under namnet ananasessens, till konfityrer och parfymer samt för tillverkning af konstgjord rom. Cleve Handlex. 19 (1883). Widman Org. kemi 41 (1895).
-ETER~20. H. Enell hos Ekbohrn Främ. ord (1878). Smörsyreetyletern (Ananasetern) beredes genom destillation af Smörtvål .. med Alkohol och Svafvelsyra. Ekenberg o. Landin 20 (1894). jfr -OLJA.
-FIBER~20. Linorna (voro) förfärdigade af ananasfibrer. Lindström Bates 250 (1872). Ananasfiber .. Erhålles från bladen af Ananassa Sativa och närbeslägtade växter. Ekenberg o. Landin (1894). jfr -HAMPA.
-FRUKT~2. Lundström Trädg. 371 (1831, 1852). Hedin Beskick. 286 (1891).
-GELÉ~02. Hagdahl Kok. 1001 (1879).
-GLACE~2. Almqvist Amor. 323 (1839). C. Linder i AHB 92: 105 (1876).
-HAMPA~20. [jfr holl. ananashennep] jfr -FIBER. Ananashampa .. kallas de fina, hvita, sidenglänsande fibrerna i ananasväxtens blad. De nyttjas i Amerika, vestra Afrika och Ostindien till tråd, snören och väfnader. NF (1876). Ekenberg o. Landin 20 (1894).
-HUS~2, för drifning af ananas. Lundström Trädg. 363 (1831, 1852).
-KAST~2, r. l. m., för drifning af ananas. Arkif f. hushålln. 1829, s. 116.
-KRÄM~2. Hagdahl Kok. 1013 (1879).
-LAFVE~20, hvari ananasplantorna stå i ananashuset. Lundström Trädg. 364 (1852).
(jfr 4) -LIKÖR~02. Åstrand 1: 29 (1855).
-LÄRFT~2. tyg af ananashampa. NF 1: 678 (1876).
-OLJA ~20. Ananasolja .. kallas en eterart, smörsyreetyleter, hvilken mycket nyttjas som tillsats till artificiel rom .. Hon är en färglös .. af ananas luktande olja. Cleve i NF (1876). jfr -ETER.
-PLANTA~20. Bligh 114 (1795). Lundström Trädg. 363 (1831, 1852).
-PUNSCH~2, beredd med tillsats af ananas l. ananasessens. Björklund Kokb. 335 (1849). Jolin Ber. 4: 188 (1877). Hagdahl Kok. 1123 (1879).
(jfr 3) -PÄRON~20. [jfr t. ananasbirne] ett slags päron, hvars smak påminner om ananas. Kindblad (1867). Lundell (1893).
-RENETT~02. ett slags renettäpple, hvars smak påminner om ananas. Eneroth Pom. 2: 106 (1866).
-SIRAP~20. Hagdahl Kok. 1083 (1879).
-SKIFVA~20. Hagdahl Kok. 897 (1879).
-SMAK~2.
(jfr 2) -SMULTRON~20. [jfr holl. ananasaardbei, t. ananaserdbeere] namn på vissa smultronvarieteter. Dalin Fr. o. sv. lex. (1842, under ananas). Eneroth Pom. 2: 379 (1866). Sandahl i NF 14: 1476 (1890). Ananas-Smultron. Fragaria grandiflora. Alnarps prisfört. 1892, s. 20.
-VIN~2. Wenström (1891).
-VÄXT~2. Lundström Trädg. 365 (1831, 1852). Hos ananasväxten fortsättes .. stjälken ofvan den kottelika, köttiga fruktsamlingen i en bladrik knopp. Areschoug i UVTF 13: 32 (1875). Elfving Kulturv. 93 (1895).
-ÄPPLE~20. = -RENETT. Smirnof Eneroth 2: 252 (1896).
Spoiler title
Spoiler content