SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANGIFT, sbst.
Etymologi
[jfr ä. d. angift, holl. aangift(e)]
användt ss. vbalsbst. till ANGIFVA.
1) (†) till ANGIFVA 1 b β: angifvelse. Vppå .. Legaternes angifft lät Borgmästaren .. kalla til sigh alla the angiffne woro. Schroderus Liv. 902 (1626).
2) (†) till ANGIFVA 1 i: förslag. Emylius Paulus och Lucius Anicius skulle föreståå Macedonien .., til thes the effter Legaternes angifft, som til them försendas skulle, hadhe alle ting .. til skick och ordning kommit (dvs. bragt). Schroderus Liv. 889 (1626).
Spoiler title
Spoiler content