SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANN an4, r.
Etymologi
[ordet är mekaniskt bildadt gm borttagande af den senare ssgsleden från ssgn ANNBOK, om hvars urprung se AFVENBOK; bildningen åsyftar att tillgodose principen att beteckna släktena med enkla sbst. o. deras arter med ssgr l. förb. af sbst. o. adj.]
af Landtbruksstyrelsen föreslaget namn på släktet Carpinus, hvars enda i Sverige förek. art är AFVENBOK. Normalfört. öfv. sv. växtn. 31 (1894).
Spoiler title