SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNALKNINGSVIS, adv.
Etymologi
[efter t. annäherungsweise]
(enst., †) tillnärmelsevis, approximativt. Stjernhjelm ansåg denna (dvs. den antika) Prosodis fordringar kunna i vårt språk blott annalkningsvis uppfyllas. Atterbom Siare 2: 338 (1843).
Spoiler title
Spoiler content