SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNANRINGNING an3an~riŋ2niŋ, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[af ANNAN I 1 o. RINGNING, i anslutning till ANNANGÅNG]
(i sht i bygdemålsfärgadt talspråk i Svld o. Nld, mindre br.) = ANNANGÅNG 2. Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content