SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTASTBARHET an3tastbar~he2t, l. 30~20 l. 3~200, äfv. -bar-, r. l. f.; best. -en.
egenskap(en) att vara antastbar. — jfr OANTASTBARHET.
Spoiler title
Spoiler content