SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTILLISK antil4isk (jfr anti´lliska Weste), adj.
Ordformer
(antiliske (pl. best.) Holm N. Sv. 7 (1702))
Etymologi
[jfr t. antillisch; bildadt af namnet ANTILLERNA]
som har afseende på l. tillhör l. förekommer på l. vid Antillerna. Den af naturen underbart rikt utrustade antilliska överlden. E. Hildebrand Hellwald 1: 434 (1877). — särsk. i förb.
a) (numera föga br.) (de) antilliska öarna, Antillerna. Holm N. Sv. 7 (1702). Larsen (1884). jfr: Sjelfva Öarne (i Mexikanska arkipelagen) förekomma gemenligen under namn af de Antilliske, hvilket .. skal betyda så mycket som Föröarne emedan de som segla från Europa .. träffa dem, före än de hinna til fasta landet. Oldendorp Evang. brödernas missionsarb. 1: 1 (1786).
b) (den) antilliska land(t)krabban, det på Antillerna lefvande krabbsläktet Gecarcinus, egentliga landtkrabban. Konv.-lex. (1856). F. A. Smitt i NF (1876).
Spoiler title
Spoiler content