SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTVARDAN, f.
Ordformer
(anthwårdan G. I:s reg. 4: 21 (1527). andtwordenn Därs. 16: 252 (1544))
Etymologi
[fsv. andvardhan]
(†) vbalsbst. till ANTVARDA, v.1 — konkretare: vård, förvar. G. I:s reg. 4: 21 (1527). Papegojorna, som Fateburs hustrun hade i antvardan. VittAH 8: 104 (i handl. fr. 1540). Then summe peninger, som hann anamedt haffwer aff wår Cammer vdi sin andtwordenn. G. I:s reg. 16: 252 (1544).
Spoiler title
Spoiler content