SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
APOSTROFERING ap1ostrofe4riŋ l. ap1å-, l. -strå-, l. 01—, äfv. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar. vbalsbst. till föreg. — särsk. till APOSTROFERA II b; konkret. Apostrofering .. såväl handlingen, då man sådana (dvs. speord) gifver, som sjelfva speorden. Almqvist (1842). Dalin (1850).
Ssg: (jfr APOSTROFERA II a) APOSTROFERINGS-FIGUR10030~ l. 01030~02. Sv. lit.-tidn. 139 (1816).
Spoiler title