SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
APOSTROFERA ap1ostrofe4ra l. ap1å-, äfv. ap1ω-, l. -strå-, l. 01—, äfv. -e3ra2 (apåstråfèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Etymologi
[efter t. apostrophieren, fr. apostropher; jfr eng. apostrophize]
I. språkv. motsv. APOSTROF I.
a) förse (bokstaf osv.) med apostrof. (Genitivus) Possessivus (i engelskan) med apostropherat 's .. (t. ex.) God's. Kraak Eng. gr. 95 (1748). Subst. på -ä (med artikel), såsom fät, knät, trät, stundom apostroferade (fä't). Rydqvist SSL 2: 339 (1857).
b) (mindre br.) ersätta (utelämnad bokstaf) med apostrof. Utan att apostroferas utlemnas o i (ital. artikeln) uno, när det följande substantivet .. börjas med en vokal. Lindströmer It. gr. 67 (1803). — utelämna (bokstaf o. d.) o. ersätta (den) med apostrof. E apostropheras uti enstafvige ord (i franskan); Som: l'homme. Des Pepliers 1: 46 (1740). Agardh o. Bruzelius Fr. gr. 3 (1807).
c) (mindre br.) gm elision af vokal o. d. sammandraga l. förkorta (ett ord); i allm. med tanke på att denna sammandragning i skrift utmärkes gm apostrof. Grande .. apostropheras stundom; t. ex. La grand' messe. Holmberg 1: 974 (1795). Mates sammandrages eller apostropheras til mats. Schulzenheim Anm. v. skrifsätt 69 (1807; i fråga om genitivbildningen i sv.).
II. motsv. APOSTROF II: rikta en apostrof till (ngn).
a) motsv. APOSTROF II a. Sahlstedt Crit. saml. 246 (1759). En Turkisk Skald vid namn Ussuli .. apostropherar (så) sin Sköna: Själens Bild, förkropp(s)ligad, du vinddoft, / Du jasmin ur paradisets trägård! Tranér Anakr. 150 (1833). Nicander apostroferar den (dvs. solen) med magnifice rector. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 350 (1892).
b) motsv. APOSTROF II b: (plötsligt l. häftigt l. försmädligt o. d.) tilltala l. vända sitt tal till (ngn) l. utfara mot (ngn). Min compagnichef .. (hade) apostroferat mig med ordet ”mutin” (dvs. upprorsstiftare). C. A. Adlersparre i Nordstjernan 1844, s. 39. (M. Choræus) brukade .. i sina predikningar apostrofera namngifna sockenbor, på hvilken osed Rancken anför mustiga exempel. Snoilsky i 3 SAH 9: 21 (1895). jfr: Apostrofera .. gifva speord. Almqvist (1842).
Spoiler title