SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
APPLIKABEL ap1lika4bel, adj. -ble, -bla; -blare.
Etymologi
[af t. applikabel, fr. applicable]
(föga br.) som kan appliceras, applicerbar, användbar, tillämplig. (Han) sade, at den (förordning), som för Cancellie-Collegium är upsat, intet vore applicabel. 2 RARP 3: 30 (1723). Dalin (1850). Wenström (1891). — (†) med prep. till. 2 RARP 4: 118 (1726).
Spoiler title
Spoiler content