SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
APPRETÖR ap1retö4r l. 4r, äfv. -rät- (appretö´r Weste), m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. appreteur, af fr. apprêteur]
person som har till yrke att appretera (se d. o. 1). Runemarck Sthms vägv. 91 (1789). Då .. (schalen) hunnit väl torka, skickas den till appretörn, att pressas. Sthms modejourn. 1854, s. 44. A. Raphael i Ekon. samh. 2: 285 (1897). — jfr SIDEN-APPRETÖR.
Ssg: APPRETÖRS-GESÄLL103~02. (fordom) SP 1780, s. 20.
Spoiler title
Spoiler content