SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASEPTIK as1äpti4k, äfv. -ep-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr d. o. t. aseptik]
kir. aseptisk(t) behandlingssätt l. metod. M. Simon i Hygiea 1892, 2: 566. Aseptiken kan .. sägas vara en del af, men på samma gång en motsats till antiseptiken. S. Jolin i NF 19 (1895). — jfr ANTISEPTIK.
Spoiler title
Spoiler content