SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASTROLOGISK as1trolå4gisk l. -rå- l. -rω-, stundom -lo4g-, i Svld o. Nld stundom -jisk (astrolo´gisk (gh) Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. astrologisch, eng. astrologic(al), fr. astrologique, mlat. astrologicus, af gr. ἀστρολογικός, af ἀστρολογία (se föreg.)]
adj. till föreg. Astrologisk term. Then höghberömlighe Astrologiske konsten, hwilken om the tilkommande ting gissningar innehåller. G. Olai Cal. F 2 a (1588). Astrologiske conjecturer. Laurentii Nyårspred. A 4 b (1618). Qwarlefwor af then Astrologiska dårskap. Block Progn. Tillegn. 3 (1708). Kepler .. hopsatte ett eget Astrologiskt system. Ehrenheim Fys. 116 (1822). Mot astrologien ifrar först professor Spole i 1671 års almanacha, men inför åter några astrologiska underrättelser i den af 1678, mer för att göra folket till viljes .. än af öfvertygelse att de ega någon grund. Geijer I. 8: 221 (1838). Astrologiska förutsägelser. G. Eneström i NF 19: 180 (1895).
Spoiler title
Spoiler content