SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
ASYLIST as1ylis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildadt till ASYL 3 i analogi med ä. ord på -IST; jfr ALKOHOLIST, SEMINARIST m. fl.]
(nytt ord, föga br.) sjukling (i sht obotlig) som är intagen å asyl l. i behof af asylvård. Den nya tiden 1890, nr 3, s. 2, 3. Patienternas antal (i Eugeniahemmet) skulle ökas till 160, deraf för närvarande minst 32 asylister. SD(L) 1896, nr 487, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content