SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASTROSKOP as1troskå4p l. -rå- l. -rω-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. astroskop, eng. astroscope; af ASTRO- o. gr. -σκοπος, iakttagare, till σκοπεῖν, se]
ett slags förr vid astronomiska observationer användt instrument. Astroskop .. ett instrument, sammansatt af två koner (käglor), på hvilkas ytor stjernor och konstellationer äro aftecknade. O. Backlund i NF (1876).
Spoiler title
Spoiler content