SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AUTOGRAFI a͡u1tografi4 l. -tå- l. -tω-, äfv. a͡ω1-, äfv. AVTOGRAFI av1-, r. (f. Lundell); best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. autographie, eng. autography, fr. autographie, af autograph(e) (se AUTOGRAF); jfr äfv. FOTOGRAFI]
1) reproduktion af handskrifter, (enklare) teckningar o. d. gm kopiering af själfva originalet på litografisk sten, från hvilken aftryck sedan kan tagas. Autografi .. begagnas ofta till hastigt mångfaldigande af cirkulär o. d. Uppf. b. 1: 669 (1873). Breffragmentet, som här i autografi meddelas. H. Forssell i Personhist. tidskr. 1898—99, s. 16.
2) = AUTOGRAF I 1. Fries Bot. utfl. 1: 91 (1843). Autografier och porträtt af framstående personer. Lindell (1889; boktitel). Auktion å autografier. AB(L) 1902, nr 276, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content