SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AVERTISSEMANG av1ärtis1emaŋ4 l. -ær- l. -er-, äfv. avær1- l. avär1-, stundom -tism- (avärrtissemáng Dalin), sällan AVERTISSEMENT -män4t, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[liksom d. o. t. avertissement, eng. advertisement, af fr. avertissement, af avertir (se AVERTERA)]
1) (mindre br.) tillkännagifvande, underrättelse; annons. Dalin Arg. 2: 226 (1734, 1754). Blifva dessa Böcker så gode, som man tyckes hafva anledning at föreställa sig, i följe af de derom utgifne .. avertissementer, synas de väl blifva värde, at en gång egas. SP 1780, s. 481. NF (1876).
2) (†) motsv. AVERTERA b. Avertissement, warning, råd. Swedberg Schibb. 252 (1716).
Ssg: (2) AVERTISSEMENTS-SIGNAL. (†) mil. Smdrg af ex.-regl. f. cav. 1807, 3: 26.
Spoiler title
Spoiler content