SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
BACKA bak3a2, v.2 -ade.
Etymologi
i förb.
BACKA UPP10 4. [jfr d. dial. bakke op, ösa upp mat, undfägna (Feilberg); med afs. på bet.-utvecklingen jfr DUKA UPP] sjöt. portionera ut (maten) i backarna. Hvarenda middag backades upp två pytsar ärter. Annerstedt Bilder 46 (1879). — utan logiskt obj. Då Maten var klar, bad jag Gossen backa up til skaffning. Törngrenska målet 207 (1801). Låta backa upp åt dem af besättningen, som skola lösa utaf kl. 12. Platen Örl. 1: 113 (1836).
Spoiler title
Spoiler content