SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
BAJERSKA baj4erska, äfv. BÄJERSKA bäj4erska (bä´jerska Weste), äfv. BAJRISKA baj4riska, f.; best. -an; pl. (i bet. 1) -or.
1) bajersk kvinna. — jfr BÄJRERSKA.
2) i Bajern (i sht söder om Donau) talad munart af tyska språket. Frankiska .., allemanniska .. och bajriska. Ljungstedt Modersmål. 53 (1898).
Spoiler title
Spoiler content