SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BARHUFDAD, adj.
Etymologi
[jfr sv. dial. barhufdad, barhofdad (Djurklou Ner. folkspr. 12 1860), d. barhovedet, nor. berrhovdad. eng. bareheaded; se för öfr. BAR, adj., o. HUFVUD]
(†) = BARHUFVAD. Möller (1745). Deleen (1836, under barhauptig). — särsk. = BARHUFVAD a. Hottentottinnor gå .. ej sällan barhufdade. Sparrman Resa 1: 194 (1783). H. G. Porthan (1783) hos Leinberg Skolv. 3: 368.
Spoiler title
Spoiler content