SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
BARIUM ba4rium, stundom 302, n.; best. =.
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. barium, fr. baryum; bildadt 1808 af den engelske kemisten Davy utaf bar(yta) (se BARYT) med den i vissa metalliska grundämnens namn brukliga ändelsen -ium]
kem. metalliskt grundämne af hvit l. gulhvit färg hvilket ingår bl. a. i mineralet tungspat. Berzelius Kemi 3: 129 (1818). Almström Kem. tekn. 1: 583 (1844). Davy erhöll (1808) metallen barium, derigenom att han af baryt och qvicksilfver .. först framställde bariumamalgam, hvarifrån sedan .. afdestillerades qvicksilfret. Keyser Kemien 2: 175 (1871). Rosenberg Oorg. kemi 430 (1888). — jfr BROM-, KLOR-, SOCKER-, SVAFVEL-BARIUM m. fl.
Anm. Ifrågavarande grundämne kallades i början äfv. barytium, ett namn som Berzelius använder 1812 (Kemi 2: 65) o. som han ännu 1818 (Kemi 3: 129) tyckes föredraga.
Ssgr: BARIUM-AMALGAM300~102 l. -AMALGAMA~0200. Berzelius i Årsber. t. VetA 1835, s. 138. Keyser Kemien 2: 175 (1871).
-FOSFAT~02. (Cleve o.) Widman Labor.-öfn. 1: 34 (1885, 1896).
-FÖRENING~020. P. T. Cleve i NF 1: 1558 (1876).
-HYDRAT~02. Cleve Handlex. (1883).
-KARBONAT~102. P. T. Cleve i NF 1: 1558 (1876). Rosenberg Oorg. kemi 432 (1888).
-KLORAT~02. Cleve Handlex. (1883).
-KLORID~02. P. T. Cleve i NF 1: 1558 (1876).
-KROMAT~02. Barytgult, Permanentgult Bariumkromat .., användes som gul målarefärg och till beredning af vissa slags tändstickor. Cleve Handlex. 47 (1883).
-LACK ~2. Widman Org. kemi 118 (1895).
-LÖSNING~20. Rosenberg Oorg. kemi 431 (1888).
-NITRAT~02. Cleve Handlex. (1883).
-SULFAT~02. P. T. Cleve i NF 1: 1558 (1876). Bariumsulfat .. förekommer såsom mineralet tungspat. Rosenberg Oorg. kemi 431 (1888).
-SUPEROXID~1002. Berzelius i Årsber. t. VetA 1828, s. 104. Rosenberg Oorg. kemi 431 (1888).
Spoiler title
Spoiler content