SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
BARLÄGGA ba3r~läg2a, v. -er, -lade, -lagt, -lagd. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr holl. blootleggen, t. blosslegen]
(i sht i mer l. mindre fackmässigt spr.) blotta, lägga bar (se BAR, adj. 1). Om man .. barlägger en muskel hos en groda, utan att på något sätt skada densamma. NF 11: 531 (1887). Längre bort upptäcktes och barlades ruiner af andra byggnader från forntiden. G. Göthe i SD(L) 1896, nr 49, s. 5. Emedan marken .. (å sluttning mot solsidan) genom solvärmens inflytande tidigare barlägges. Hemberg Gångarter 206 (1897). — bildl. Denna barläggning af sina egna eller nästans privataste förhållanden. G. Göthe i Nord. tidskr. 1892, s. 703.
Spoiler title
Spoiler content