SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEARBETLIG be3~arbe2tlig, adj.
(föga br.) bearbetbar. — särsk. till BEARBETA 7 a α. (Äggulan) är .. lättare bearbetlig än den oljefria ägghvitan. Nyblæus Pharm. 188 (1846).
Spoiler title
Spoiler content