SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFRÖJDA, v. -ade.
Etymologi
[efter ä. t. befreuden; se BE- o. FRÖJDA]
(†) fröjda, glädja. Nu är, haff Himmel tack! det mig befrögdar skett. Wexionius Sinn. 2: A 4 a (1682).
Spoiler title
Spoiler content