SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFÖLJA, v., anträffadt bl. i p. pf. beföljd.
Etymologi
[efter t. befolgen; af BE- o. FÖLJA]
(†) (åt)följa, beledsaga; eskortera. Gick iagh i stilla Roo befölgd' aff mina Tanckar. Wexionius Sinn. B2 1 a (1684). Hans Majestet .. befölgd af Borgerliga-Cavalleriet .. ankom i frå Carlberg. Rüdling 236 (1731).
Spoiler title
Spoiler content