SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
BEGREPPSLIG begrep4slig, i Sveal. äfv. 032, adj.
Ordformer
(begrepplig Atterbom)
Etymologi
[efter t. begrifflich]
(föga br.) filos. till BEGREPP 5 b slutet.
1) = BEGREPPSMÄSSIG 2. Det begreppsliga tänkandet. Rein Psyk. II. 1: 462 (1891).
2) som tillhör begreppet. Atterbom Filos. hist. 133 (1835).
Spoiler title