SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEGÄRDA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. GÄRDA]
(†) omgärda, omfatta. Hafwets .. strand .. omfattar och begiärdar hela Jordenes kretz. Peringskiöld Jord. 2 (1719).
Spoiler title
Spoiler content