SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEGÄREN, adj.
Etymologi
[jfr fsv. (vara) begeren; möjl. af ett mnt. p. pr. begerend (jfr cit. fr. O. Petri Klost. under BEGÄRA 2)]
(†) begärande, som begär. Som j äre begären och bönfalne tiil oss .. atuj (dvs. att vi) wilde stadfestä thet wall, som [I] haffue giortt. G. I:s reg. 6: 118 (1529).
Spoiler title
Spoiler content